fbpx

GEZOCHT: VROUWELIJKHEID AAN DE TOP (M/V)

Jochanan Eynikel

1 op 4. Zoveel topfuncties gaan er in België naar een vrouw. Te weinig, vonden 50 CEO’s en  bedrijfsleiders afgelopen maand. Naar aanleiding van internationale vrouwendag riepen ze samen op tot meer genderdiversiteit aan de top van de bedrijfswereld. Die oproep komt niets te vroeg. Volgens de Europese startup-monitor 2016 is slechts 11% van de startups in België opgericht door een vrouw. In Europa is dat om en bij de 15%. Er is dus nog werk aan de winkel om de organisatie van de toekomst vrouwelijker te maken.

Yin en Yang

De terechte bekommernis voor meer vrouwen aan de top, nodigt ons ook uit om bij stil te staan bij het belang van meer vrouwelijkheid in de bedrijfswereld. Vrouwelijkheid is niet hetzelfde als vrouw zijn. De duizenden jaren oude Chinese begrippen yin en yang maken dit duidelijk. Yin verwijst naar het vrouwelijke, het ontvangende, het donkere, het passieve. Yang naar het mannelijke, het lichte, het gevende, het actieve.

Het westers dualiteitsdenken neigt deze begrippen hiërarchisch te bekijken als zijnde positief tegenover negatief, links vs. rechts. Dat doet de diepere betekenis van deze termen oneer aan. Yin en Yang zijn evenwaardige complementaire concepten die elkaar mogelijk maken. Het ene heeft het andere nodig. Geen dag zonder nacht, geen zacht zonder hard, geen stil zonder luid. De tegengestelden vormen een eenheid en geen of-of dualiteit.

Ook de bedrijfswereld heeft baat bij een gezonde balans van waarden: inspanning versus ontspanning, stabiliteit versus wendbaarheid, vrijheid versus controle, … Wat dat betreft hebben organisaties niet alleen meer vrouwen nodig maar ook voldoende vrouwelijkheid. Voldoende zachtheid om soms harde beslissingen te begeleiden. Denk aan een noodzakelijke herstructurering: een ontslag zal altijd moeilijk zijn maar de communicatie en begeleiding errond kunnen een groot verschil maken.

Inzetten op vrouwelijk waarden

Voor alle duidelijkheid: die nood aan vrouwelijkheid hoeft niet noodzakelijk van vrouwen te komen. Het gaat er niet om dat enkel mannen daadkrachtig zijn en vrouwen zorgend. Het gaat erom dat er een goede balans bestaat tussen mannelijke en vrouwelijke waarden in een organisatie. Beide kunnen zowel van mannen als van vrouwen komen.

Zo valt het op dat de mannelijke CEO’s van ondernemingen die bekend staan om hun mensgerichte bedrijfsvoering, vaak termen gebruiken die je als ‘yin’ zou kunnen bestempelen. Wouter Torfs deed in zijn interview met het onlineplatform zwijgen is geen optie een oproep tot meer zachtheid in de bedrijfswereld. Joost Callens CEO van Durabrik, dat al diverse prijzen won voor zijn personeelsbeleid, breekt een lans voor kwetsbaar leiderschap. Heidi Van Herweghe de HR-manager van Boss Paints verklaarde het winnen van de HR Ambassadeur award 2016 aan “de zorg voor onze harde werkers” met onder meer flexibele werktijden en ondersteuning in worklife-initiatieven (Jobat 5/11/2016).

De genoemde bedrijven zijn stuk voor stuk succesvolle bedrijven. Het toont dat inzetten op vrouwelijke waarden loont. Laat de aandacht voor meer vrouwen aan de top dus ook een pleidooi zijn voor meer yin-yang balans in de bestuurskamers.