fbpx

Over OOTF

Pijlers

Organisation Of The Future is gestoeld op 5 inhoudelijke pijlers. We beschouwen het als de vijf eerste domeinen waarin we samen een verschil kunnen maken. En ze kunnen vanuit de praktijk in de toekomst nog aangevuld worden:

Pijler 1: bezield werken

Steeds meer organisaties zoeken naar ‘het waarom’ achter hun activiteiten. Met hun ‘purpose’ (of breder doel) verbinden ze zowel hun medewerkers onderling maar ook consument en merk. Maar hoe zit het met de persoonlijke ‘waarom’ van al wie in de organisatie werkt? En hoe ‘matcht’ die met het gemeenschappelijke doel? Het zijn vragen die binnen deze pijler aan bod komen.

Pijler 2: altijd je hele zelf

De werkplek is een mooie leeromgeving waar elke mens talloze mogelijkheden kan ontdekken en ontwikkelen. En toch laten we er dikwijls amper facetten van onszelf zien. Hoe kunnen we ook op het werk meer mens worden? En zo onze job nog beter en met meer voldoening uitvoeren? De Organisation Of The Future beschouwt ieder individu als geheel, met zijn talenten én beperkingen, met zijn stralende kanten én schaduwzijden. Er bestaat geen grens tussen wie je thuis bent en op het werk.

Pijler 3: macht en vertrouwen

Dat de weg naar de Organisation Of The Future niet top-down verloopt, daar is iedereen het over eens. Maar hoe hij dan wel loopt, daar zoeken we allemaal naar. Hoe kunnen bedrijfsleiders leren loslaten en vertrouwen schenken, en hoe kunnen medewerkers leren om hun verantwoordelijkheid ten volle op te nemen, zodat ze samen naar een nieuwe, meer organische structuur groeien? Voor de Organisation Of The Future moet elke mens het vertrouwen kunnen krijgen én ontwikkelen om zijn talent en kracht in te zetten. Zodat hij volop zijn verantwoordelijkheid kan nemen als co-creator van de organisatie waarin hij actief is.

Pijler 4: écht partnerschap

We leven in een uitdagend wereldwijd web van mogelijkheden, waarin connecties en vrienden je van over de hele wereld toelachen. En tegelijk lijkt de vraag naar rust en écht contact nog nooit zo groot geweest. Wat is de meerwaarde van échte connectie? En hoe leggen we die met partners, andere bedrijven en de wereld? De  Organisation of The Future legt in een veilige en vertrouwde context een diepe menselijke verbinding tussen peers, waarin zonder taboes en met groot respect de ruimte wordt geschapen om elkaar écht te leren kennen en ondersteunen.

Pijler 5: de energie van geld

Het is tegelijkertijd het grootste taboe én de grootste drijfveer in elke werkcontext: geld. Wat is de betekenis en de rol van geld? Schatten we het belang ervan naar waarde of net niet? Zijn er andere manieren om ermee om te gaan en is dat nodig? The Organisation of The Future beschouwt geld eerder als een resultaat van haar activiteiten, dan als een doelstelling. De centen vertegenwoordigen een energie die op een evenwichtige manier moet kunnen doorstromen: naar de directie, naar de medewerkers, naar de aandeelhouders, naar de samenleving.

Pijlers

Organisation Of The Future is gestoeld op 5 inhoudelijke pijlers. We beschouwen het als de vijf eerste domeinen waarin we samen een verschil kunnen maken. En ze kunnen vanuit de praktijk in de toekomst nog aangevuld worden:

Pijler 1: bezield werken

Steeds meer organisaties zoeken naar ‘het waarom’ achter hun activiteiten. Met hun ‘purpose’ (of breder doel) verbinden ze zowel hun medewerkers onderling maar ook consument en merk. Maar hoe zit het met de persoonlijke ‘waarom’ van al wie in de organisatie werkt? En hoe ‘matcht’ die met het gemeenschappelijke doel? Het zijn vragen die binnen deze pijler aan bod komen.

Pijler 2: altijd je hele zelf

De werkplek is een mooie leeromgeving waar elke mens talloze mogelijkheden kan ontdekken en ontwikkelen. En toch laten we er dikwijls amper facetten van onszelf zien. Hoe kunnen we ook op het werk meer mens worden? En zo onze job nog beter en met meer voldoening uitvoeren? De Organisation Of The Future beschouwt ieder individu als geheel, met zijn talenten én beperkingen, met zijn stralende kanten én schaduwzijden. Er bestaat geen grens tussen wie je thuis bent en op het werk.

Pijler 3: macht en vertrouwen

Dat de weg naar de Organisation Of The Future niet top-down verloopt, daar is iedereen het over eens. Maar hoe hij dan wel loopt, daar zoeken we allemaal naar. Hoe kunnen bedrijfsleiders leren loslaten en vertrouwen schenken, en hoe kunnen medewerkers leren om hun verantwoordelijkheid ten volle op te nemen, zodat ze samen naar een nieuwe, meer organische structuur groeien? Voor de Organisation Of The Future moet elke mens het vertrouwen kunnen krijgen én ontwikkelen om zijn talent en kracht in te zetten. Zodat hij volop zijn verantwoordelijkheid kan nemen als co-creator van de organisatie waarin hij actief is.

Pijler 4: écht partnerschap

We leven in een uitdagend wereldwijd web van mogelijkheden, waarin connecties en vrienden je van over de hele wereld toelachen. En tegelijk lijkt de vraag naar rust en écht contact nog nooit zo groot geweest. Wat is de meerwaarde van échte connectie? En hoe leggen we die met partners, andere bedrijven en de wereld? De  Organisation of The Future legt in een veilige en vertrouwde context een diepe menselijke verbinding tussen peers, waarin zonder taboes en met groot respect de ruimte wordt geschapen om elkaar écht te leren kennen en ondersteunen.

Pijler 5: de energie van geld

Het is tegelijkertijd het grootste taboe én de grootste drijfveer in elke werkcontext: geld. Wat is de betekenis en de rol van geld? Schatten we het belang ervan naar waarde of net niet? Zijn er andere manieren om ermee om te gaan en is dat nodig? The Organisation of The Future beschouwt geld eerder als een resultaat van haar activiteiten, dan als een doelstelling. De centen vertegenwoordigen een energie die op een evenwichtige manier moet kunnen doorstromen: naar de directie, naar de medewerkers, naar de aandeelhouders, naar de samenleving.